Условия на ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между “www.kriptonovini.com”, от една страна, и Потребителите на Уебсайта (наричани по-долу “Потребители”), от друга.

Моля, прочетете публикуваните Общи условия в тяхната цялост, преди да използвате Уебсайта. С достъпа си до Уебсайта всеки Потребител автоматично се съгласява да спазва условията, описани по-долу.

Този документ съдържа информация за дейността на “www.kriptonovini.com”, като конкретно урежда отношенията между нас и всеки от нашите потребители.

Уебсайтът на компанията е “www.kriptonovini.com”, включително всички негови подстраници.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси на уебсайта “www.kriptonovini.com”, включително наличните бази данни, са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Тези права принадлежат на “www.kriptonovini.com” или на съответната страна, предоставила правото на ползване на “www.kriptonovini.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация извън разрешеното или при нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с ресурсите на “www.secondsite.com”, “www.secondsite.com” има право да претендира за обезщетение за преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато това е изрично уговорено, Потребителите нямат право да възпроизвеждат, променят, изтриват, публикуват, разпространяват или по друг начин разкриват информационни ресурси, публикувани на уебсайта “www.secondsite.com”.

“www.secondsite.com” се ангажира да осигури на Потребителите достъп до предоставяните услуги.

“www.secondsite.com” си запазва правото да прекратява достъпа до предоставяните услуги. “www.secondsite.com” има правото, но не и задължението, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани на уебсайта му.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

“www.kriptodnes.com” се задължава да информира Потребителите за всички промени в настоящите общи условия в седемдневен срок от настъпване на събитието на предоставения от Потребителя електронен адрес.

Когато не са съгласни с промените в общите условия, Потребителите имат право да прекратят договора, без да посочват причина и без да са длъжни да заплащат обезщетение. За да упражнят това право, Потребителите трябва да уведомят “www.kriptonovini.com” в рамките на един месец от получаването на уведомлението по предходния раздел.

Ако Потребителят не упражни правото си на прекратяване на споразумението съгласно условията, посочени в настоящите общи условия, се счита, че Потребителят е приел промените без възражения.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки Потребител на сайта има всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки потребител има право на:

 • Информация (относно обработката на личните им данни от администратора).
 • Достъп до техните лични данни.
 • Корекция (ако данните са неточни).
 • Изтриване на лични данни („правото да бъдеш забравен“).
 • Ограничаване на обработката от администратора или обработващия данни.
 • Преносимост на лични данни между различни администратори.
 • Възражение срещу обработването на личните им данни.

Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици по отношение на субекта на данните или по подобен начин значително го засяга.

Право на правна или административна защита, ако правата на субекта на данните са нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване на данни, когато е изпълнено едно от следните условия:

 • Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
 • Потребителят оттегля своето съгласие и няма друго правно основание за обработка на данните.
 • Потребителят възразява срещу обработването и няма по-важни законни основания за обработването.
 • Личните данни са обработени неправомерно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение съгласно правото на ЕС или правото на държава членка, приложимо спрямо администратора.
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество за деца и е дадено съгласие от лицето, носещо родителска отговорност за детето.
 • Потребителят има право да ограничи обработването на личните си данни от администратора, когато:
 • Точността на личните данни се оспорва. В този случай обработването е ограничено за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработването е незаконно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити и вместо това иска ограничаване на използването.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но Потребителят се нуждае от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • Потребителят е възразил срещу обработката в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на Потребителя.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Да обработва данни в съответствие с принципите за защита на личните данни, определени в Регламента, и да може да докаже това (отчетност).
 • За да се осигури защита на данните на етапа на проектиране и по подразбиране.
 • Да уведоми надзорния орган и субекта на данните в случай на нарушение на сигурността на личните данни и да документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от него и предприетите коригиращи действия.
 • За извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните.
 • За прилагане на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на данните, включително псевдонимизиране и криптиране, осигуряване на постоянна поверителност, цялост, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработка, възстановяване на наличността и достъпа до личните данни своевременно в случай на физическо или технически инцидент, редовно оценява и оценява ефективността на техническите и организационни мерки, сътрудничи с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламента.

Опровержение

Съдържанието, предоставено на нашия уебсайт kriptonovini.com, което можете да намерите на https://kriptonovini.com/, е предназначено само за общи информационни цели. Въпреки че се стремим да представим точна и изчерпателна информация, ние не даваме гаранции по отношение на точността, адекватността, валидността, надеждността, наличността или пълнотата на информацията, намерена на уебсайта.

Моля, имайте предвид, че всички форми на инвестиране включват рискове. Ние, включително и авторите на kriptonovini.bg, не сме финансови консултанти.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И РАЗВЕРЯВАНЕТО НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НАМЕРЕНА НА УЕБСАЙТА, ​​СЕ ИЗВЪРШВА ЕДИНСТВЕНО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

Партньорски връзки

kriptonovini.com може да включва връзки към партньорски уебсайтове и ако правите покупки на тези партньорски уебсайтове чрез предоставените връзки, ние може да получим партньорски комисионни.

Като част от нашата стратегия за генериране на потенциални клиенти (без разходи за нашите читатели), може да получаваме комисионни от различни крипто и блокчейн услуги.

Прессъобщения

Всяко прессъобщение на kriptonovini.com е изцяло разкрито като реклама и трябва да се третира като такава. Рекламни, PR и други маркетингови агенции обикновено плащат за тези публикации.

Въпреки че kriptonovini.com приема компенсации за публикуване на прессъобщения и спонсорирано съдържание, ние не одобряваме и не можем да гарантираме точността на твърденията, направени в тези материали.

Съображения относно съдържанието

Освен това съдържанието, споделено на kriptonovini.com, е само с образователна цел и не трябва да се счита за инвестиционен съвет. Горещо препоръчваме на нашите читатели да проведат своето проучване, преди да инвестират в криптовалути, блокчейн проекти или ICO, особено тези, които обещават гарантирани печалби.

Освен това kriptonovini.bg не предоставя никакви гаранции или предположения, че обсъжданите криптовалути или проекти са законни в определени юрисдикции. Всеки читател е отговорен да се запознае с разпоредбите относно криптовалутите и ICO проектите в съответните им страни.

Не можем да носим отговорност за загуби или щети, които може да понесете в резултат на използването на уебсайта или разчитането на информацията, предоставена в него.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?